KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.vandmelon.com'u ziyaret eden kullanıcılar ve üyeler; aşağıdaki koşullara tabi olduğunu, sitedeki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, hukuki ehliyetine ve yetkisine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olduğunu kabul etmiş sayılırlar.


1. Taraflar


a) www.vandmelon.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten; Bekteks Tekstil Tasarım ve Ticaret/Berkan Yıldıran


b) www.vandmelon.com internet sitesini kullanan ve/veya üye olan; Kullanıcı/Üye


2. Tanımlar


Bekteks: Bekteks Tekstil Tasarım ve Ticaret/Berkan Yıldıran


Site: www.vandmelon.com isimli internet sitesi ve bu isme bağlı tüm alt alan isimleridir.


İçerik: Site dahilinde bulunan tüm görsel, metin, logo, imza, video, müzik ve dosyalardır.


Hizmet: Sözleşmeye uygun olarak Bekteks tarafından sunulan satın alma işleminin gerçekleşmesi için yapılan uygulamalardır.


Kullanıcı/Üye: Siteyi ziyaret eden/üye olan, sitede sunulan hizmetlerden yararlanan/satın alan tüm gerçek veya tüzel kişiliklerdir.


Ürün: Sitede satışa sunulan tüm mal ve hizmetlerdir.


3. Sözleşmenin Konusu


3.1 Kullanıcı sözleşmesinin konusu; site içerik ve hizmetlerinden kulanıcı/üye'nin yararlanma şartlarının belirlenmesidir.


3.2 Kullanıcı sözleşmesi taraflara site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


4. Sorumluluklar


4.1 Bekteks, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.


4.2 Bekteks, kullanıcı/üye'nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


4.3 Kullanıcı/Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.


4.4 Kullanıcı/Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


4.5 Site üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


5. Fikri Mülkiyet Hakları


5.1 Site’de yer alan ünvan, işletme adı, grafikler, tasarımlar, metinler, yazılımlar, müzikler, videolar, resimler, fotoğraf ve görseller, animasyonlar, web sitesi formatı, marka, markayı oluşturan renkler, logolar ve logo tasarımı, web tasarımı ve diğer her tür bilgi dahil olmak üzere tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Bekteks'e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


5.2 Sitede yer alan ürünler, tasarımlar, resimler, metinler, görsel ve işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veritabanları hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


6. Gizlilik Hükümleri


6.1 Bekteks kullanıcı/üye'lere ait bilgileri sitede yer alan güvenli alışveriş ve gizlilik hükümleri kapsamında kullanabilir. Bekteks kullanıcı/üye'lere ait gizli bilgileri işbu sözleşme ve gizlilik hükümleri dışında kullanmayacağını taahhüt eder.


6.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


7. Üye Kaydı ve Güvenlik


7.1 Kullanıcı/Üye, doğru, eksiksiz ve güncel olarak kayıt için gerekli bilgileri vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı/Üye bilgilendirilmeksizin üyeliği Bekteks tarafından iptal edilebilecektir.


7.2 Kullanıcı/Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Bekteks ve vandmelon.com sorumlu tutulamaz.


8. Mücbir Sebep


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


9. Sözleşme Değişiklikleri


Bekteks, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı/Üye’nin sorumluluğundadır. Kullanıcı/Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


10. Tebligat


İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Bekteks’in bilinen e.posta adresi ve kullanıcı/üye'nin üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı/Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Bekteks'e bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


11. Delil Sözleşmesi


Taraflar arasında işbu kullanıcı sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı/üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme


İşbu sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.